Toreneindspelen: basisbegrippen (deel 1)

Om eindspelen te kennen, moet je basistechnieken opbouwen. Dit artikel geeft een idee over de basisbegrippen die een belangrijke rol spelen in het toreneindspel. We denken aan de activiteit van de toren en de koning, de vrijpion en het afschermen.

Dit artikel kost 10 credits.

Je moet ingelogd zijn om een betalend artikel te kunnen lezen/bestellen.