Berekenen van lange varianten.

Sommige stellingen zijn heel complex om te berekenen, met tal van varianten en nevenvarianten. In sommige gevallen is het aantal kandidaatzetten echter beperkt en is het de kunst om diep te rekenen. Dit komt regelmatig voor in koningsaanvallen waarbij de koning wegvlucht. Het artikel geeft enkele tips voor het berekenen van deze varianten. Lees Artikel

Lokoffers op h2/h7

Je stelling lijkt heel betrouwbaar en toch… Plots wordt de koning naar een veld gelokt, waarna een beslissende aanval volgt. Het thema van stukken lokken speelt zich hier af rond het veld h2/h7. Was je ooit slachtoffer hiervan, dan sta je niet alleen. O.a. Piket, Grigoriants en Lputian kunnen je een gelijkaardige ervaring delen. Lees Artikel