Blokkeren van de vrijpion: 3 typestellingen en 6 oefeningen.

Een vrijpion blokkeren is een klassiek patroon. Het is één van de stokpaardjes van Nimzowitsch en het principe heeft over de jaren goed stand gehouden. Algemeen kan men stellen dat een vrijpion die goed geblokkeerd is, geen voordeel oplevert. Integendeel, in het middenspel gaat met er dikwijls vanuit dat de blokkeerder beter staat. In dit artikel bespreken we 3 typestellingen waarin blokkeren standaard is. Er volgen 6 oefeningen. Lees Artikel

Promoveren, maar welk stuk kies je ?

De pion promoveert… applaus op alle banken ! Maar wat is het juiste stuk ? Het materiaal komt uit verschillende studies, “verplichte” minorpromoties zijn nu eenmaal zelden in gewone partijen. En om het nog wat ingewikkelder te maken, krijg je een extra keuze. Kies je de moeilijke weg, dan los je de hele studie op (niveau 4). In elk geval krijg je juist voor de promotie nog de mogelijkheid om het stuk te kiezen. Onmiddellijk doorspoelen naar die eindafwikkelingen is de gemakkelijkere weg (niveau 3). Zeker blijven doorgaan, sommige oplossingen bevatten tot drie minorpromoties ! Lees Artikel

Vrijpionnen blokkeren.

Het blokkeren van vrijpionnen is een belangrijk strategisch gegeven. Maar hoe moet men de vrijpion blokkeren en welk stuk is hier best toe in staat ? En wat als je vrijpion geblokkeerd is ? Een overzicht met o.a. Carlsen 3 keer in de hoofdrol. Hoewel, of hij met het resultaat steeds tevreden was, durven we te betwijfelen. Lees Artikel

De vrijpion : principes van Nimzowitsch

Elke vrijpion is een potentiële dame. Maar vooraleer het zover is kan er nog veel gebeuren. Dit artikel gaat uit van de begrippen die Nimzowitsch in zijn boek “Mein System” formuleerde. Waarin schuilt de kracht van de vrijpion en hoe hiertegen verdedigen. En biedt de vrijpion opportuniteiten voor de tegenpartij ? Promotie, offers, blokkeren, dit alles komt aan bod. Enkele hoofdspelers : Carlsen, Bacrot, Polgar, Karpow. Zij tonen (of ondergaan) hoe het moet. Lees Artikel